در آن جلسه نماینده کارگران با مطرح کردن نظرات خود پیرامون کاهش قدرت خرید جامعه ۱۴میلیونی تحت‌پوشش قانون کار خواستار جبران عقب‌ماندگی یک میلیون و ۸۰ هزار تومانی هزینه سبد معیشتی نسبت به سال گذشته شدند. مهم‌ترین موضوع بررسی‌شده در آن جلسه میزان رقم تعیین‌شده سبد معیشت در کمیته دستمزد در روز ۲۴ بهمن ماه بود. سبد معیشت کارگران در آن جلسه ۳‌میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده بود. در جلسه قبلی شورای‌عالی کار نمایندگان دولت و کارفرمایی نظرات خود مبنی بر افزایش دستمزد را مطرح نکردند و مقرر شد در جلسه شورای‌عالی کار در هفته جاری نظرات ۳ گروه شرکای اجتماعی برای افزایش دستمزد سال ۹۸ کارگران مورد بررسی قرار گیرد. اطلاعات کسب شده خبرنگار تسنیم از آخرین وضعیت جلسه شورای‌عالی کار مبنی بر این است که در هفته جاری، قبل از برگزاری جلسه رسمی شورای‌عالی کار، شرکای اجتماعی جلسه‌ای تشکیل دهند و عدد و رقم سبد معیشت را تعیین کنند.