در ادامه این بیانیه آمده است: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که متشکل از ۲۸ حزب اصلاح‌طلب است، انتظار دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به تایید این لوایح ازسوی دولت و مجلس به‌عنوان نمایندگان ملت، با پذیرش این مسوولیت تاریخی، بیش از این به مخالفان ایران بهانه برای فشار بیشتر به کشور را ندهد.این بیانیه می‌افزاید: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را به این واقعیت نیز جلب می‌کند که تقریبا همه متحدان استراتژیک ایران به FATF پیوسته‌اند و از همه امتیازات آن برای گردش مبادلات تجاری و نیز برای بهبود اقتصاد کشورهای خود استفاده می‌کنند و دلیلی ندارد که ایران با توجه به همه تلاش‌هایی که برای مقابله با تروریسم به انجام می‌رساند، با نپیوستن به این معاهده به خود تحریمی دیگری دست بزند.