مخبر با اشاره به فعالیت‌های دشمنان بر ضد ایران اسلامی تصریح کرد: در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تمام تلاشمان در راستای کمک به تولید کشور است؛ اگر تمرکز بر تولید قرار گیرد، قطعا اشتغال‌زایی هم انجام می‌شود. وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بیش از ۴۰۰ هزار فرصت شغلی را سر و سامان داده است، خاطرنشان کرد: ۹ ماه اخیر، ۴۱ هزار اشتغال مستقیم توسط ستاد ایجاد شده است.  رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بیشترین تحریم‌های دشمنان کشورمان را روی دارو و غذای مردم دانست و گفت: مقام معظم رهبری به‌درستی دو محور جدی اقتصاد مقاومتی را بحث غذا و دارو قرار داده‌اند و ما نیز در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) روی این دو موضوع متمرکز شده‌ایم. 

وی ادامه داد: ستاد در حوزه تولید دارو ایجاد شهرک دارویی را در دستور کار قرار داده است، همچنین با تلاش‌های انجام‌شده در سال گذشته موفق به تولید یک داروی ضد سرطان شد که کاهش ۱۲۰ میلیارد تومانی هزینه از جیب بیماران سرطانی را به همراه داشت و مانع از خروج ارز از کشور هم شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تولید و توزیع مبتنی بر تکنولوژی و اطلاعات را مهم برشمرد و افزود: فعالیت‌های خردی در بنیاد برکت ساماندهی شده که اتفاقا بخش عمده آن در زمینه کشاورزی و دامداری است. مخبر کاهش قیمت تمام شده را از فواید فعالیت‌های دانش‌بنیان دانست و تاکید کرد: ستاد در هر منطقه‌ای که در زمینه دام فعالیت می‌کند باید به‌سرعت گلخانه‌ای را برای تامین علوفه دام‌ها راه‌اندازی کند.  رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اشاره به اینکه ما خودمان را بستری برای تولید بنگاه و واگذاری به مردم می‌دانیم، گفت: در تمام فعالیت‌های ستاد، پیش از تقسیم سود در تمامی شرکت‌ها مالیات‌ها پرداخت شده است کمااینکه معاون مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی به صراحت گفته‌اند که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) یکی از بهترین معدل‌های پرداخت مالیات را دارد.