همچنین بانک خلق چین اعلام کرد بانک مرکزی با این ابزار جدید به ارزش ۴۰ میلیارد یوآن اوراق قرضه دائمی منتشر کرده است. بانک مرکزی چین خواهان آن است که بانک‌های بیشتری این موضوع را دنبال کنند تا سرمایه بیشتری ایجاد شود. در حال حاضر دولت چین در حال فشار آوردن به موسسات مالی این کشور برای تغییر از پشتوانه وام‌دهی غیررسمی به ترازنامه رسمی است و ضررهای ناشی از بدهی‌های بد (غیرقابل‌وصول) را کاهش دهد که به‌دنبال روند نزولی رشد اقتصادی ایجاد شده است. بر پایه این گزارش، معاون بانک خلق چین گفت: دوباره پُر کردن سرمایه بانک‌ها از طریق بازار اوراق قرضه و فروش اوراق‌های دائمی روش خوبی است.