به گزارش فارس، حجم مانده بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی به بانک مرکزی از ۱۰۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان در مهرماه به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در آبان و ۹۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان در پایان آذرماه رسید. این کاهش بدهی اتفاقی مثبت و نشانه‌ای امیدوارکننده از اصلاح وضعیت اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی است؛ چراکه در طول ۴ سال گذشته همواره این روند صعودی بود و مدام بدهی روی بدهی می‌آمد و پایه پولی و نقدینگی از این محل رشد زیادی پیدا کرد. اما یک مقام آگاه در این باره گفت: این کاهش بدهی بانک‌های خصوصی، بیشتر متعلق به یکی از بانک‌های خصوصی است و بدهی سایر بانک‌ها به بانک مرکزی در این مدت کاهش چندانی نداشته است. وی افزود: بانک مذکور حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده بود که بعد از تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی به مدیرعامل این بانک برای تسویه بدهی‌ها، همه بدهی‌ بانک را با بانک مرکزی تسویه کرد و هم‌اکنون بدهی این بانک صفر شده است. بنابراین در سایر بانک‌های خصوصی هنوز جریان بازپرداخت بدهی به بانک مرکزی آغاز نشده است اما با توجه به ثبات نسبی بدهی سایر بانک‌ها در دو ماه مذکور، به‌نظر می‌رسد حداقل در مرحله اول اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی متوقف شده است و این اتفاق با توجه به موج پایدار اضافه برداشت‌ها در ۴ سال گذشته، نکته مثبت و قابل‌تاملی است.