جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که چرا حکم را اجرا نمی‌کنیم، گفت: ما بارها گفتیم اگر او پول‌ها را بدهد می‌تواند مورد عفو قرار گیرد. ما چندین سال است که حکم را اجرا نکردیم با اینکه حکم قطعی است زیرا «اگر» دارد و این قید «اگر» مهم‌تر است.دادستان تهران یادآور شد: ما ماه گذشته جلسه گذاشتیم و ایشان پیشنهاد داشت که به او کمک شود و امروز نجات جان زنجانی دست خودش است که اموال دولت را بدهد. وکلا هم مدعی کمک‌اند، ولی هنوز کار عملی نشده است. ما قبلا هم مهلت دادیم و باز هم مهلت می‌دهیم، ولی باید توجه کند که بدون پرداخت مال کمکی به او نمی‌شود.جعفری دولت‌آبادی درباره اتفاقات اخیر در زندان قرچک ورامین گفت: عده‌ای زندانیان را تحریک کردند که مشمول عفو نمی‌شوند؛ در حالی که بخشنامه عفو تازه صادر شده بود. ما بلافاصله بعد از صدور بخشنامه، تیم‌هایی را فرستادیم و کسانی که مشمول عفو شدند را بررسی کردند. تا امروز ۳۱۰۰ نفر مشمول آزادی و تخفیف مجازات شدند که از این تعداد ۲۲۰۰ نفر آزاد و ۹۰۰ نفر تخفیف مجازات را شامل شدند که بخشی از آنها خانم‌ بودند.وی افزود: در بخشنامه عفو در مورد خانم‌ها تخفیف‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. البته همه عفوها استثنائاتی دارد که عده‌ای به‌خاطر این استثنائات مشمول آن نشدند. جعفری دولت‌آبادی درباره آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: این پرونده در مشهد مطرح است و حوزه قضایی تهران نیست.