وی افزود: تا زمانی که قیمت ارز به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شده بود از خارج از کشور شاهد ورود دام به‌صورت غیرقانونی بودیم و اکنون نیز که نرخ ارز بالارفته این روند برعکس شده است و ما نیز به‌عنوان تولید‌کننده از این شرایط موجود در بازار خوشحال نیستیم. رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: در شرایط فعلی نیز بهتر است دولت به جای یارانه‌ای که برای تامین ارز کالاهای اساسی پرداخت می‌کند و ممکن است به درستی به جامعه هدف نرسد، آن را به قشر آسیب‌پذیر جامعه اختصاص دهد. مقدسی گفت: در حال حاضر تنها ۲۰ درصد علوفه مورد نیاز گاوداران به قیمت دولتی تامین می‌شود که این امر ۱۰ درصد هزینه‌های آنها را شامل می‌شود.