به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: آمریکا با همه توان به‌دنبال فشار و یاس‌آفرینی علیه ملت ایران بود؛ اما مردم ما متحدتر از همیشه است. تا ملت فلسطین به سرزمین خود بازنگردند، امنیت در این سرزمین تاریخی تضمین نخواهد شد. راه‌حل مشکلات منطقه، اعتدال و احترام به آرای مردم است. آنها که القاعده و داعش را به‌وجود آوردند، دنبال ایجاد انقلاب اسلامی تقلبی بودند؛ ولی به اشتباه بزرگشان پی بردند.روحانی در این مراسم که روز گذشته در مجموعه سعدآباد تهران برگزار شد، گفت: اگر حمایت ملت ایران نبود، شاید امروز شاهد وضعیت متفاوتی در بغداد و دمشق بودیم. هر کشوری یاری خواست، بدون توقع به کمک آنها شتافتیم. در این سال‌ها ثابت کردیم در امضای تعهد بسیار دقیق هستیم؛ اما پای امضای خود می‌مانیم. برجام نماد تعهد ایران به توافقات بین‌المللی است؛ دقیق‌تر و بهتر از طرفین به تعهداتمان عمل کردیم. آمریکا با عهدشکنی در برجام، برای خود، ایران، منطقه و جهان مشکل آفرید.