دادستان کل کشور همچنین با اشاره به دیدار اخیر مسیح علی‌نژاد با پمپئو وزیر‌امور خارجه آمریکا گفت: آن عنصر مفسد و فاسد که خانواده‌اش او را طرد کرده‌اند پیش پمپئو رفته و عکس یادگاری گرفته است. پمپئویی که خود جریان نفاق را پمپاژ می‌کند. وی ادامه داد: در مورد هر عامل نفوذی که پرونده آن به دستگاه قضایی بیاید، ما رسیدگی‌های لازم را انجام می‌دهیم. چنانکه برخی از پرونده‌های نفوذ و جاسوسی در اختیار قوه‌قضائیه قرار گرفته است و قوه‌قضائیه آنها را مورد رسیدگی قرار داده، برخی از این پرونده‌ها در مرحله دادسرا هستند و برخی دیگر از آنها نیز در دادگاه است.