او با بیان اینکه همه دنیا می‌داند جنگ محدود بر ضد ما هیچ‌گاه محدود باقی نمی‌ماند، گفت: ممکن است نقطه ابتدایی حرکت بر ضدایران را دیگران آغاز کنند؛ اما می‌دانند ادامه مسیر و انتهای آن با ماست. سردار سلامی افزود: اگر صهیونیست‌ها براساس اشتباه و خطا، کاری کنند که شعله جنگ جدیدی افروخته شود باید مطمئن باشند که این جنگ محو آنان را در پی دارد. سردار سلامی افزود: اگر اروپا و دیگران براساس یک توطئه، خلع سلاح موشکی کشورمان را دنبال کنند، مجبوریم به یک جهش راهبردی دست بزنیم. او گفت: به همه سفارش می‌کنم درباره قدرت موشکی ایران که یکی از ارکان بازدارندگی ماست کسی با ما مذاکره یا به ما توصیه‌ای نکند و درخواستی نداشته باشد؛ زیرا این مساله ما را وادار به تغییر در معادلات بازدارندگی می‌کند. سردار سرتیپ سلامی افزود: راهبرد موشکی ما موضوع ثابتی نیست و براساس تغییر رفتار بازیگران ملاحظات ما تغییر می‌کند.