علی‌اکبر صالحی دیروز در جمع خبرنگاران درباره همکاری با اروپایی‌ها گفت: همکاری در بعد فنی خوب جلو می‌رود و حتی پروژه‌هایی را اروپایی‌ها در ایران انجام می‌دهند؛ از جمله ایجاد بهترین مرکز ایمنی هسته‌ای در غرب آسیا که ۲۰ میلیون یورو برای آن تعهد کرده‌اند. در بعد سیاسی و حقوقی اختلاف‌نظرهایی داریم. اروپایی‌ها انتظارات خودشان را دارند و ما هم آرای خودمان را داریم؛ اما ما در مدار سیاسی خود حرکت می‌کنیم. صالحی درباره سازوکار مالی اروپا (اینستکس) گفت: اروپایی‌ها در بعد اقتصادی قدم امیدوار‌کننده‌ای برداشتند که امیدواریم در همین مسیر با سرعت و شتاب بیشتر حرکت کنند. آن‌گونه که خودشان اعلام می‌کنند قیدها و مشکلات خودشان را دارند و به‌رغم اینکه با تاخیر انجام دادند؛ اما ثبت این شرکت اینستکس به نظر من قدم امیدوار‌کننده‌ای است؛ البته قطعا این قدم نهایی نیست و انتظار داریم قدم‌های نهایی را بردارند.