در ایران هم به‌دلیل اثرات سیاسی سازوکار مالی از آن استقبال شد. او با یادآوری اینکه راه‌اندازی «این کانال مالی چند روز بعد از گزارش ۱۶ دستگاه اطلاعاتی آمریکا مطرح شد»، ادامه داد: این گزارش پیام آشکار به دولت ترامپ داد که راه را اشتباه رفته است و اینکه برجام و پایبندی ایران منجر به نتیجه دادن رژیم منع اشاعه شد. شاید به همین دلیل است که ترامپ چندی بعد از تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی خود برای حضور در جلسه‌ای دعوت کرد و بعد از آن اعلام کرد که نظرات آنها به یکدیگر نزدیک است. او با بیان اینکه «اینستکس انزوای بیشتر آمریکا را به‌دنبال دارد» اظهار کرد: اروپایی‌ها با راه‌اندازی این کانال نشان دادند که کشورهای دنیا می‌خواهند بدون ترامپ به فعالیت خود ادامه دهند. از طرف دیگر در کشورهای دیگر همچون چین که به‌دنبال فعالیت اقتصادی با ایران هستند، انتظار می‌رود که پروتکل‌های همکاری با ایران را سریع‌تر امضا کنند. فلاحت پیشه با بیان اینکه «روابط اقتصادی با اروپا نکاتی دارد» توضیح داد: اروپایی‌ها برای آنکه اینستکس را توجیه سیاسی کنند آن را فقط به گذشته ربط داده‌اند؛ حال اینکه این موضوع با آینده هم ارتباط دارد. اینکه FATF و مسائل دیگری را با اینستکس مرتبط کنند درست نیست، اروپایی‌ها هنوز در برجام گام عملی برنداشته‌اند، بنابراین نباید انتظار داشته باشند که ایران درباره FATF به‌خاطر اروپا گام بردارد.