نظر مجلس نسبت به «نمکی» مثبت است

البته دیروز نماینده زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «نظر ما نسبت به حضور آقای نمکی در وزارت بهداشت و درمان مثبت است»، گفت مطمئن هستم آقای نمکی می‌تواند با کمک مجلس قانون برنامه ششم در حوزه سلامت را به بهترین شکل اجرا کند. حسینعلی شهریاری در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: نمکی سابقه ریاست در دانشگاه و معاونت وزیر بهداشت را داشته است. همچنین معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بوده و به‌طور کلی فردی پاکدست، سالم و از جنس مردم محسوب می‌شود. مطمئن هستم آقای نمکی با کمک مجلس و کمیسیون بهداشت می‌تواند مواد قانون برنامه ششم در حوزه سلامت را به خوبی اجرایی کند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «اهتمام آقای نمکی برای اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع بسیار خوب است»، گفت: اجرای پزشک خانواده به معنای رضایتمندی مردم نیست، اما تنها راه استقرار عدالت در سیستم سلامت محسوب می‌شود. این کار سختی است که اجرای آن چند سال طول می‌کشد. مهم آن است که هرچه سریع‌تر شروع شود که آقای نمکی در این باره عزم جدی دارد.