به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با بیان اینکه نیاز به نقدینگی بعضی از واحدهای تولیدی به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش یافته است، افزود: این عوامل نباید مانع فعالیت واحدهای تولیدی شود، بر این مبنا بانک مرکزی حامی تولید و حفظ اشتغال در کشور است و لازم است بانک‌ها در این زمینه با جدیت وارد میدان عمل شوند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش مهم شعب در پیشبرد امور بانک‌ها بر ضرورت نظارت روسای شعب بر مصارف بانک‌ها تاکید کرد. در این گردهمایی از زحمات و تلاش‌های ۳۰۵ رئیس شعبه موفق با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.

گام‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم

همچنین عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دیروز در آخرین نوشته‌اش در صفحه شخصی اینستاگرام گام‌های این بانک برای کنترل تورم را فهرست کرد.  رئیس کل بانک مرکزی نوشت: تورم، در شرایط کنونی اقتصاد، دغدغه مهم کشور است. البته تورم در ایران کلا ریشه تاریخی داشته و عمدتا ناشی از نوع سیاست‌های اقتصادی و مبتنی بر تبدیل ریالی درآمدهای نفتی کشور و تخصیص بخش مهمی از ارز‌های ناشی از آن به واردات غیرضروری یا پروژه‌های غیر مولد بوده است.  همتی ادامه داد: برکسی پوشیده نیست که مهار مستمر اسب سرکش تورم در گرو تعامل جدی سیاست‌های مالی و پولی و نیز دسترسی بانک مرکزی به ابزارهای قوی و روزآمد است. در کنار تلاش‌های ماه‌های اخیر برای خنثی‌سازی تاثیرات تحریم، ساماندهی بازار ارز و بهبود ارزش پول ملی، بانک مرکزی با تمام توان در پی طراحی، تصویب و به‌کارگیری ابزارهای لازمی است که بتواند نرخ تورم را کنترل و قدرت خرید مردم را محافظت کند.  رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ساماندهی اعتبارات بانکی، مدیریت قیمت پول با استفاده از عملیات بازار باز و کنترل نوسانات نرخ ارز، هر کدام، قدم‌های جدی برای کنترل نرخ تورم است که بانک مرکزی بر اساس قواعد علم اقتصاد آنها را پیش می‌برد.