به گزارش «ایسنا» در پاسخ به این پرسش که اگر سهمیه‌بندی سوخت اجرایی نشود برنامه وزارت نفت برای ساماندهی وضعیت سوخت چیست، تصریح کرد: برای ساماندهی سوخت راهی جز سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت سوخت وجود ندارد. وزیر نفت درباره آثار تورمی افزایش قیمت سوخت در جامعه نیز تاکید کرد: بلاشک افزایش قیمت سوخت آثار تورمی نیز در جامعه خواهد داشت؛ تورم دو بخش دارد یکی در عدد و رقم و محاسبات و دیگری در آثار روانی آن، که از نظر بسیاری آثار روانی بسیار مهم‌تر از عدد و رقم است.