ادامه تحقیقات دفاعی و موشکی ایران

در خبری دیگر به گزارش «ایرنا»، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی اعلام کرد تحقیقات دفاعی جمهوری اسلامی ایران از جمله در بحث موشکی بدون تردید ادامه خواهد داشت.