به گزارش «ایسنا» ظرفیت مسافری دریایی در ایران در حالی تا پایان سال ۱۳۹۷ به ۲۴ میلیون نفر می‌رسد که این رقم در سال ۱۳۵۷، نیم میلیون نفر بود و تا پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۴ میلیون نفر رسید؛ موضوعی که با مقایسه آن در سال ۱۳۵۷ نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ به افزایش ۴۸ برابری در حوزه افزایش ظرفیت مسافری دریایی می‌رسیم.  در بخش جست‌وجو و نجات دریایی وجود هفت مرکز اصلی جست‌وجو و نجات در بنادر چابهار، عباس، بوشهر، امام خمینی، انزلی، نوشهر، امیرآباد، ۱۲ مرکز فرعی جست‌وجو و نجات دریایی، ۱۹ فروند شناور جست‌وجو و نجات دریایی (سار)، ۴ فروند بالگرد اجاره‌ای برای عملیات جست‌وجو و نجات دریایی در بنادر چابهار، عباس، بوشهر، انزلی و امداد رسانی و نجات جان ۴۹۲ نفر و ارائه ۱۹۲ مورد خدمات پزشکی از مهم‌ترین مسائل قابل اشاره است. همچنین باید تاکید کرد که تعداد مرگ و میر ناشی از سوانح دریایی در سال کمتر از ۱۰ نفر است، تعداد ۱۰ فروند شناور سار در مرحله عقد قرارداد هستند، تعداد ۲ فروند شناور سار بزرگ در حال ساخت است و تعداد یک فروند شناور سار مادر با قابلیت فرود بالگرد در حال ساخت است.