همچنین رئیسی که جلسه قبل با نشستن در بالای جلسه و نزدیک به آملی‌لاریجانی سوژه تصویربرداران شده بود در این جلسه ترجیح داد در جایگاه گذشته خود و جایی دورتر از صندلی رئیس مجمع بنشیند. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیزکه پیش از این در جلسات مجمع حضور منظمی نداشت، پس از ریاست برادرش تلاش کرده در تمام جلسات حضور مستمر داشته باشد. همچنین علی‌اکبر ناطق‌نوری، ابراهیم امینی، علی آقا محمدی، محمد فروزنده، غلامرضا مصباحی‌مقدم و مرتضی نبوی غایبان جلسه دیروز بودند. علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نیز در این نشست حضور نداشت. از میان فقهای شورای نگهبان نیز آیات مومن (به‌دلیل بیماری)، مدرسی‌یزدی و شب‌ زنده‌دار در جلسه حضور نداشتند.