پرونده در حال حاضر در مرحله دادسرا است.وی درباره برخی از شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر دستگیری سیف هنگام خروج از کشور گفت: خبری در این خصوص به دست ما نرسیده است و این خبر صحت ندارد.

مرتضوی در زندان است

همچنین به گزارش الف، اسماعیلی، رئیس دادگستری تهران تصریح کرد: مرتضوی در زندان است، یک نفری دروغی را می‌گوید بقیه به‌دنبالش می‌روند.