به گزارش «ایبِنا» محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه، موضوعات مرتبط با حوزه منابع و مصارف ارزی در ماه‌های اخیر به علت سوء مدیریت، مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرد، افزود: بر اساس گزارش‌ها از ابتدای امسال تا ۲۷ دی، از کل منابع ارزی که برای واردات کالا تخصیص پیدا کرده بود، حدود یک چهارم آن با وجود اختصاص ارز، کالایی وارد نشده است.

وی با بیان اینکه، بانک مرکزی برای رفع این مشکل، سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را راه‌اندازی کرده است، گفت: بر این اساس که مجلس هم از آن حمایت می‌کند، همه کسانی که می‌خواهند واردات را انجام دهند، باید اعتبارسنجی شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این سامانه اعتبارسنجی رتبه اعتباری بازرگان را مشخص می‌کند، افزود: بر اساس آمارها، حدود ۲۱ هزار بازرگان کشور بر این اساس اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شدند و اطلاعات مربوط به آنها در این سامانه، مدنظر قرار گرفته است. وی اضافه کرد: این موضوع کمک می‌کند سقف واردات برای‌ هر بازرگان و فعال اقتصادی تعیین شود.