به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی اظهار کرد از آنجا که تخصیص و تامین ارز به منظور واردات کالا و خدمات مورد نیاز کشور انجام می‌شود، متاسفانه در این فرآیند در گذشته سوءاستفاده‌های زیادی صورت گرفته است و برخی به بهانه واردات کالا و خدمات مورد نیاز با طی فرآیندهای قانونی اقدام به دریافت ارز کرده و پس از دریافت ارز، متناسب با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نکرده‌اند. با به‌کارگیری این سامانه تمام بانک‌ها، وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات و عملکرد واردکنندگان دسترسی خواهند داشت.  رئیس کل بانک مرکزی افزود: از این پس یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی مشتریان در فرآیند واردات و دریافت خدمات بانکی موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان خواهد بود و عدم رفع تعهد ارزی واردکننده، با عدم ارائه خدمات، همراه شده و به مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

از سوی دیگر واردکنندگان اصیل و واقعی که نقش مهم و اساسی در تجارت کشور دارند نیز مورد حمایت خاص قرار خواهند گرفت. همتی در پایان یادآور شد که با عملیاتی شدن این سامانه فرآیند تجارت خارجی کشور به‌صورت سیستمی تکمیل خواهد شد و نقش بسیار اساسی در پیشگیری از فساد خواهد داشت.