به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی گفت: سوال ایجاد کردن برای فرآیند انتخاب دبیر در شورا سوال اشتباهی است و رهبر معظم انقلاب نیز پرهیز دارند از اینکه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به جریانات سیاسی وابسته باشد و جریانات نیز نباید در تصمیم‌سازی‌های این شورا مداخله کنند، بلکه شورا باید به‌طور مستقل تصمیم بگیرد و یک شورای پایدار فرهنگی باشد. سید‌سعیدرضا عاملی در جلسه ۱۱ دی‌ماه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با رای اعضای این شورا به‌عنوان دبیر شورا انتخاب شد. پس از آن رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی سیدسعیدرضا عاملی را به عضویت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی منصوب کردند. پیش از او مخبر دزفولی دبیر این شورا بود.