وی با عنوان این مطلب که قاطبه پرستاران از عملکرد وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و دولت به شدت ناراضی هستند، گفت: معوقات پرستاری به بیش از یک سال رسیده و فشار سنگین ناشی از اضافه کاری‌های اجباری و کمبود شدید نیرو و همچنین شیفت‌های غیرمتعارف از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر، موجبات آسیب پرستاران را فراهم آورده است.

شریفی‌مقدم با اشاره به اضطراب حرفه پرستاری که ناشی از نگرانی سلامت بیماران است، افزود: افسردگی، بیماری‌های اسکلتی‌- عضلانی و از همه مهم‌تر، تبعیض‌های بی‌امان در پرداخت‌ها و برخوردهایی که با پرستاران صورت می‌گیرد، شرایطی را رقم زده است که پرستاران نتوانند خدمات مراقبتی لازم در شأن بیماران و مردم را ارائه دهند. دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: در این شرایط، شاهد برگزاری جشن‌های نمایشی برای پرستاران بودیم که اگر کسی از بیرون نگاه کند و نداند پرستاری در چه شرایطی به سر می‌برد، فکر می‌کند پرستاران چقدر راضی هستند.