رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به شیوه‌های کلاهبرداری و سرقت از شهروندان در این سایت‌ها گفت: اساس کار این سایت‌ها اینگونه است که برای آغاز فعالیت در سایت باید حساب کاربری داشته یا تحت عناوین مختلفی مبلغی را برای شروع فعالیت و شرط‌بندی واریز کنند، این مبالغ عمدتا بسیار کم است تا متقاضی برای شروع فرآیند اشتیاق بیشتری داشته باشد. وی ادامه داد: برخی از این سایت‌ها تا همین مرحله پیش رفته و مرحله دیگری برای کاربرانشان وجود ندارد، آنها اطلاعات مربوط به کارت بانکی مشتریان خود را سرقت کرده و مدتی بعد اقدام به تخلیه حساب بانکی آنها کرده و دیگر خبری هم از سایت نیست. کاظمی با اشاره به نوع دیگر فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و... گفت: برخی دیگر از سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها پس از دریافت حق عضویت، مبالغی را هم به حساب کاربری شرکت‌کنندگان واریز می‌کنند تا آنها به ظاهر از برد خود خوشحال شده و برای رفتن به مراحل بالاتر ترغیب شوند، در مراحل مختلف هم ممکن است پولی به حساب کاربری بازیکنان اضافه شود، اما این پول صرفا عددی است که در سایت نشان داده می‌شود و قابل دریافت نیست. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ اضافه کرد: این روند ادامه پیدا می‌کند و بازیکن هربار به امید کسب مبلغ بیشتری فعالیتش را ادامه می‌دهد و مبالغی را هم برای مراحل بالاتر به حساب واریز می‌کند، اما در نهایت موفق به اخذ این پول‌ها نشده و سازوکار سایت طوری طراحی می‌شود که شرکت‌کننده در نهایت با باخت از سایت خارج شود.