ماجرا از بایکوت نرخ تورم آذر ماه از سوی بانک مرکزی آغاز شد. اما پس از آن، کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار، در جلسه‌ای بانک مرکزی را از انتشار آمار مربوط به شاخص‌ قیمت‌ها و رشد اقتصادی منع کرد. البته بانک مرکزی نیز با بیانیه‌ای توقف انتشار آمار از سوی این نهاد را منتفی خواند و تاکید کرد که به انتشار آمار ادامه خواهد داد. سرانجام این کشمکش آماری مشخص نیست، اما در حال حاضر بانک مرکزی علاوه بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در سطح شهر تهران را نیز مشمول بایکوت کرده است؛ آماری که از سال ۱۳۸۶ اطلاعات آن در سایت بانک مرکزی موجود است.