فاطمه پهلوانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درخصوص وضعیت بهره‌وری در سال‌های اخیر اظهار کرد: متاسفانه بهره‌وری در دو دهه گذشته سیر صعودی نداشته است و مهم‌ترین اقدام برای بهبود وضعیت بهره‌وری، افزایش عزم مدیریتی در سطوح اجرایی و داشتن برنامه مدون برای ارتقای بهره‌وری ملی است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران افزود: در سطوح قانون‌گذاری ضعف چندانی نداریم، چرا که در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه هدف‌گذاری مشخص حدودا ۳۰ درصدی را داشتیم.

او ادامه داد: در برنامه سوم ۳۰ درصد رشد اقتصادی و در برنامه چهارم ۲۱ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری بوده است، این در حالی است که در برنامه پنجم این عدد به منفی ۳ دهم درصد تنزل یافت. پهلوانی با اشاره به دلایل بروز این مساله، اظهار کرد: دلیل اصلی نامطلوب بودن روند بهره‌وری در کشور، بی‌توجهی به زیرساخت‌های بهره‌وری، کیفیت محیط نهادی کشور و کیفیت نهاده‌های تولید از جمله نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری بوده است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید نیروهای قابلی را برای استقرار چرخه بهره‌وری و سنجش بهره‌وری به کار بگیرند. در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها افراد غیرمتخصص و کم‌انگیزه را به کار گرفته‌اند، در حالی که بهره‌وری پاشنه آشیل ماست.

وی تاکید کرد: بهره‌وری یکی از راه‌های توسعه اقتصادی کشور است بنابراین برای این بخش باید بهترین امکانات در نظر گرفته شود؛ به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاری برای توسعه تحقیقات و فعالیت‌های بهره‌وری در تمام بخش‌ها بسیار ضروری است.

پهلوانی افزود: حمایت از اقدامات اساسی همچون سنجش اثربخشی سیستم‌های موجود باید در ذیل بهره‌وری انجام شود تا مسیر اشتباه را انتخاب نکنیم.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: اگر یک تصمیم مدیریتی اتخاذ شده که بار مالی بالایی دارد اما مغایر با اهداف و اصول بهره‌وری است باید جلویش گرفته شود، این مساله کاهش هزینه و تحقق بهره‌وری را در پی خواهد داشت.