فلاحت‌پیشه در پاسخ به اینکه آیا کمیسیون متبوع وی در جریان مذاکرات ایران با طالبان قرار دارد یا خیر گفت: «قرار نیست همه افراد در جریان همه مسائل قرار بگیرند. اما کمیسیون، در جریان این اصل که جمهوری اسلامی در دیپلماسی خود با افغانستان حدی ندارد بوده است. » رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «مذاکره با ارتباط داشتن یا دوست بودن تفاوت دارد. مذاکره مهم‌ترین ابزار برای ایجاد امنیت در دنیای امروز است. مذاکره جمهوری اسلامی با طالبان قابل دفاع است اما اینکه در لیست تروریستی قرار دارد بحث دیگری است. آمریکایی‌ها و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با هدف حفظ شرایط بحرانی در منطقه ما با لیست‌های تروریستی بازی می‌کنند. ما خودمان تشخیص می‌دهیم با چه کشورها و گروه‌هایی مذاکره کنیم. جمهوری اسلامی ایران با اطلاع و البته ارتباط با دولت افغانستان با طالبان مذاکره کرده است.»