به گزارش «ایبِنا» در حکم فرهاد دژپسند برای احمد جمالی آمده است: با عنایت به بازنشستگی محمد خزاعی از ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷ به موجب این حکم و با حفظ سمت، «سرپرستی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» به جنابعالی محول می‌شود. در این حکم خاطرنشان شده: امید است با اتکال به خداوند متعال و با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، در انجام ماموریت‌ها و وظایف محوله موفق و موید باشید. 

گفتنی است، احمد جمالی در حاضر مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است. وی تحصیلات خود را از مقطع کارشناسی تا دکترا در رشته مدیریت در دانشگاه‌های تهران و شیراز طی کرده است و در سوابق اداری سرپرست سازمان مذکور، مسوولیت‌هایی چون «سرپرستی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل»، «مدیرکلی امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت» و «دبیری ستاد سرمایه‌گذاری وزارت راه و ترابری» و همچنین «مدیرکلی وام‌ها، مجامع و موسسات بین‌المللی و مدیرکلی نیروی انسانی و توسعه مدیریت سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» به چشم می‌خورد.