در این همایش یک‌روزه که با سخنرانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایران آغاز به کار می‌کند، شخصیت‌های سیاسی، دفاعی، امنیتی و صاحب‌نظرانی از آسیا و اروپا به تشریح دیدگاه‌های خود درخصوص امنیت منطقه، تروریسم، افراطی‌گری و تاثیرات منفی مداخلات خارجی در منطقه می‌پردازند. این همایش از ساعت ۸ صبح در چارچوب پنل‌های تخصصی زیر برگزار می‌شود: سیاست‌ و دیپلماسی دفاعی در غرب آسیا شامل مواردی چون جایگاه بازدارندگی در سیاست‌ دفاعی - امنیتی، سیاست دفاعی و الگوی تسلیحاتی، سیاست دفاعی، امنیتی و امنیت جمعی، دیپلماسی دفاعی و الزامات دفاع جمعی و زمینه‌ها و فرصت‌های همکاری در فناوری و صنعت دفاعی. الگوهای مدیریت بحران در غرب آسیا شامل مواردی چون مقایسه الگوهای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، نقش قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مهار بحران‌های امنیتی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و چالش‌های امنیتی، نقش الگوهای دفاعی، امنیتی مردم‌پایه در مدیریت بحران‌های امنیتی. کنترل تسلیحاتی در غرب آسیا و الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی شامل مواردی چون تجاری‌سازی امنیت و میلیتاریسم تصاعد یابنده، نقش نهادهای بین‌المللی در کنترل تسلیحات، رکود اقتصادی در غرب؛ تشدید مسابقه تسلیحاتی در غرب آسیا و ابتکارات نوین کنترل تسلیحات منطقه‌ای.