به گزارش میزان، در ابتدای جلسه دیروز مجمع تشخیص، آیت‌الله آملی لاریجانی از اعتماد مقام معظم رهبری و حکم انتصابشان برای ریاست مجمع و عضویت فقهای شورای نگهبان تشکر کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم همه وظایف و مسوولیت‌هایی که در قانون اساسی برای مجمع و شورای نگهبان مصرح است به نحو احسن، انجام دهیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: همان‌گونه که مقام معظم رهبری در حکمشان فرمودند: مجمع یک نهاد مهم و موثری است، گرچه هر نهادی در جمهوری اسلامی، وظایفی خاص دارد و در چارچوب قانون اساسی و براساس مسوولیت‌هایی که تقنین می‌شود، عمل می‌کند، ولیکن در همان حیطه، مجمع تشخیص حسب اصل ۱۱۲ قانون اساسی و همین‌طور اموری که به نحو ولایی، به مجمع تکلیف شده، باید عمل شود و می‌تواند منشأ حل بسیاری از مشکلات قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: اگر در جامعه اسلامی با معضلی مواجه شویم بعد از ارجاع مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص در پی حل معضل خواهد بود و سیاست‌هایی که به نحو پیشنهادی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود و همچنین تنافی برخی آرا بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان پدید آید مصالح جامعه را تشخیص و تصویب می‌کند. البته در حقیقت تنافی و تعارضی در بین نیست؛ چراکه شورای نگهبان بر حسب وظیفه قانونی، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت را تشخیص می‌دهند و بنابراین بعضا وقتی برخی فقهای شورای نگهبان در مجمع حضور پیدا می‌کنند، برای تشخیص مصلحت، رای و نظری غیر از آنچه در شورای نگهبان داده‌اند، می‌دهند؛ بنابراین تعبیر تعارض که در متن آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، دقیق نیست و در واقع مجمع از حیث مصلحت نظر می‌دهد و این هیچ تنافی با وظیفه شورای نگهبان ندارد و به لحاظ نتیجه، نظر مجمع حاکم است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در حال حاضر با مسائلی مواجه هستیم که در متن جامعه و برای مردم پیش می‌آید که از جهاتی به مصلحت باید رجوع کرد. بخشی از این مصالح را مجلس شورای اسلامی، ملاحظه می‌کند و بر حسب آن تقنین می‌کند و بخش دیگر به صورت انطباق با سیاست‌های کلی نظام، در مجمع به لحاظ نظارتی که از سوی رهبری به مجمع تشخیص نظام واگذار کرده‌اند باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به محضر ایشان تقدیم شود که آن هم مسیر مهم و خاصی دارد که باید ان‌شاءالله بر حسب نظر مقام معظم رهبری به صورت عالمانه و مجدانه پیگیری شود.

وی گفت: مردم عزیز ما باید احساس کنند که مسوولان به فکر آنها و در حال خدمت به آنها هستند، تقنین‌شان، توصیه‌هایشان، نگرش‌ها و فعالیت‌هایشان، در مسیر خدمت به مردم و در مسیر رفع مشکلات مردم است. نزاع‌ها نباید به ساحت کوچه و خیابان کشیده شود. نزاع‌های بین قوا و نهاد‌ها باید به نحوی عالمانه و فنی و حقوقی حل شود. ما امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما برای خدمت خالصانه به مردم که در واقع طریق قرب به حق و یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به خدای تعالی است توفیق عنایت فرماید تا بتوانیم به وظایفمان درست و تام عمل کنیم.