آنها این طور نیستند که مثل زمان ما چندین و چند نفره به یک سفر خارجی بروند، تعدادشان کم بود. اما اقدامات ماجراجویانه ایجاد شد که احساس کردند شرایط سرمایه‌گذاری را ندارند. سرمایه ترسو است. جایی نمی‌رود که خطر و ریسکش بالا باشد. بنابراین نتوانستیم از برجام استفاده کنیم. وی تاکید کرد: ما چاره‌ای جز تشویق سرمایه‌گذاری خارجی نداریم. توده مردم هنوز به همان شعار «افزایش یارانه نقدی» رای می‌دهد. باید به این موضوع فکر کرد. ما در مهم‌ترین نقطه روابط خارجی خود قرار داریم. نبوی با بیان اینکه تاکنون آمریکا این چنین در انزوا نبوده گفت: این جدایی بین آمریکا و اروپا از بعد از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است. نبوی در بخش دیگری از سخنانش گفت: من به کسانی که می‌گویند باب‌المندب را می‌بندیم می‌گویم ضرر آن به ترامپ نیست، به اروپا است. فکر نکنید اروپا فقط به‌خاطر ما تلاش می‌کند. احساس اروپا این است که به‌طور کامل و دربست نباید برای آمریکا تصمیم بگیرد.