اصلاح قوانین بازنشستگی که یکی از جنجالی‌ترین لوایح قانونی سال گذشته در روسیه بود در مقایسه با لایحه اولیه تغییرات گسترده‌ای کرده است.لایحه افزایش حداقل سن بازنشستگی در نهایت ماه اکتبر سال گذشته و با وجود تظاهرات گسترده مخالفان در شهرهای مختلف روسیه توسط دولت برای اجرا ابلاغ شد. با این حال در صورتی که مردان ۴۲ سال و زنان ۳۷ سال سابقه خدمتی داشته باشند، می‌توانند درخواست بازنشستگی پیش از موعد کنند. حداقل حقوق بازنشستگان در روسیه ۲۰۲ دلار در سال ۲۰۱۸ بود که قرار است از سال کنونی به ۲۸۶ دلار در هر ماه (۲۰هزار روبل) افزایش یابد.طبق گزارش بانک جهانی، افزایش تدریجی حداقل سن بازنشستگی در روسیه باعث افزایش رشد اقتصادی روسیه در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۸ به میزان ۳/ ۰ تا ۴/ ۰ درصد خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود میزان مشارکت زنان در بازار کار روسیه ۹/ ۰ درصدافزایش یابد.