وحید مفید افزود: سرانه مصرف کره در کشورهای تولید‌کننده شیر و لبنیات حدود دو کیلو در سال است؛ اما این رقم در ایران سالانه یک کیلو است و اخیرا مصرف کره به نیم کیلو و کمتر کاهش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مصرف کره گیاهی در کشور بسیار پایین بود و اخیرا اضافه شد و به نزدیک نیم کیلو در سال رسید. اهرم قیمتی یکی از دلایل افزایش مصرف کره گیاهی است؛ چون قیمت کره حیوانی افزایش یافته اما روغن گیاهی با ارز دولتی وارد می‌شود. بنابراین قیمت کره گیاهی ارزان تر از کره حیوانی است. مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: میزان کل واردات کره (حیوانی و گیاهی) امسال ۶۰ هزار تُن بود؛ در حالی که سال‌های گذشته این رقم ۳۰ تا ۴۰ هزار تُن بوده است. مفید درباره کره‌های مارگارین گیاهی نیز گفت: پایه تولید این کره‌ها ۱۰۰درصد روغن‌های گیاهی و نباتی است که پس از فرموله شده به کره گیاهی تبدیل می‌شود. وی خاطرنشان کرد: کره‌های گیاهی می‌تواند از مخلوط روغن‌هایی مانند پالم و سویا و دیگر روغن‌ها تولید شود.