رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: هر دو متهم اکنون در زندان به سر می‌برند؛ زیرا حکم قطعی است و نسبت به هر دو متهم حکم در حال اجراست و دوره حبس متهمان آغاز شده است. خسروی وفا خاطرنشان کرد: این پرونده متهمان دیگری هم دارد که به‌عنوان معاون در جرم اتهام به آنها وارد است و پرونده نسبت به این موضوع همچنان در دادسرا مفتوح است.

آخرین وضعیت پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد‌ی

در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه‌قضائیه شامگاه یکشنبه در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه یاسوج، با بیان اینکه در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد‌ی چند نفر ‌به انفصال از خدمت، زندان‌ ‌و اعدام محکوم شدند گفت: رسیدگی به اتهامات معاون و رئیس سابق بانک ملی ادامه دارد.