سرهنگ تورج کاظمی گفت: درباره کانال‌ها و سایت‌های رمالی و دعانویسی گفت: پلیس فتا به‌صورت متوالی و روزمره با سایت‌ها و کانال‌های دعانویسی که اداره‌کنندگان آنها افراد سودجویی هستند، برخورد می‌کند، اما کاربران نیز باید تلاش کنند تا با افزایش هوشیاری آسیب کمتری ببینند. بنابراین کاربران باید مراقب باشند تا فریب این‌طور موارد را نخورده و برای مشاوره یا هر گونه درخواستی کمتر به این سایت‌ها و شبکه‌ها گرایش پیدا کنند و فریب این موارد را نخورند. او ادامه داد: البته در این حوزه اقدامات مربوط به شناسایی را انجام می‌دهیم، اما چون موضوعی است که مربوط به پلیس‌های تخصصی دیگر مانند پلیس آگاهی نیز می‌شود، ما این موارد را پس از شناسایی در فضای مجازی به دیگر پلیس‌های تخصصی نیز اعلام می‌کنیم تا برخورد لازم صورت گیرد.