سرمایه‌گذاران نیز خود را برای کندی رشد اقتصاد جهان آماده کرده‌اند. این کندی عمدتا ناشی از افزایش هزینه‌های وام برای استفاده‌کنندگان از وام‌های دلاری و تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین خواهد بود. بانک مرکزی اروپا این پیش‌بینی را در بولتن اقتصادی دوره‌ای خود که به‌طور معمول منتشر می‌شود، اعلام کرده، اما در عین حال هشدار داده است که «فشارهای تورمی» در سطح جهان و در حوزه یورو مشاهده خواهد شد. این بانک در پیش‌بینی خود نوشت:‌ «با نگاهی به آینده انتظار می‌رود که فعالیت‌های اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ دستخوش کندی شود و پس از آن نیز روندی ثابت را پی گیرد.» بانک مرکزی اروپا همچنین افزود:‌ «انتظار می‌رود که فشارهای تورمی جهان با سرعتی کند افزایش یابد و همزمان مازاد ظرفیت تولید رو به کاهش گذارد.»