یاسر فروغی در رابطه با آخرین وضعیت آیت‌الله مومن اظهار کرد: با توجه به اینکه وضعیت جسمانی ایشان تغییری نکرده و سطح هوشیاری ایشان بین ۶ و ۷ ارزیابی شده و در حالت ثبات قرار داشت تیم پزشکی انتقال ایشان به یکی از بیمارستان‌های تهران را مجاز دانست و ایشان چند ساعت پیش به بیمارستانی در تهران منتقل شدند. آیت‌الله مومن شنبه‌شب- یکم دی ماه- دچارخونریزی مغزی شده و قسمت راست بدن وی به‌طور کامل فلج شده است.