نظر نماینده پوتین درباره حضور ایران در سوریه

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، بوگدانف در مصاحبه با آژانس خبری بلومبرگ درباره حضور نظامی ایران در سوریه تاکید کرد که حضور نظامی ایران در سوریه، به درخواست مقامات دمشق و برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی این کشور است و بعد از برقراری مجدد حاکمیت سوریه، آنها این کشور را ترک خواهند کرد. وی افزود: «روسیه اطمینان دارد که اگر استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه برقرار شود، ایران دیگر دلیلی برای باقی ماندن در این کشور ندارد.»