چندی پیش نامه‌ای را به محضر رهبر معظم انقلاب درخصوص تبلیغات پرتعداد و ناسالم برخی موسسات در رسانه‌ها نوشتم که مورد لطف و نظر مساعد ایشان قرار گرفت و دستورات موثری در این خصوص صادر کردند. از وزارت ارشاد و برادرم جناب دکتر صالحی نیز خواسته ام تا صدور مجوز برای کتب کمک درسی را منوط به تایید کارشناسان آموزش و پرورش کند.