توضیح دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت

با این همه، ساعتی پس از ترک حیاط دولت از سوی خبرنگاران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره ناهماهنگی به‌وجود آمده در ورود خبرنگاران برای پوشش جلسه هیات دولت توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش «ایسنا» دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه خود بابت مشکل پیش آمده از همه خبرنگاران محترم دلجویی کرد و نوشت: اما انتظار داریم خبرنگاران عزیز و محترم حوزه دولت که همواره با نهایت صبوری و همراهی و همدلی، اخبار دولت را پوشش داده‌اند، به صرف رفتار نامناسب یک فرد، به توقف وظیفه حرفه‌ای و چرخه اطلاع‌رسانی رضایت نمی‌دادند. اتفاقی که امروز(دیروز) در خصوص ورود خبرنگاران محترم به حیاط دولت برای پوشش خبری افتاد اگرچه هیچ ارتباطی به نهاد ریاست‌جمهوری، اعم از معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت ندارد؛ موجب تاسف شد و تمامی مساعی به عمل خواهد آمد تا با هماهنگی‌های بیشتر مسوولان مرتبط، از تکرار مسائل مشابه اینچنینی جلوگیری شود. در عین حال قصور یک نفر نباید به‌گونه‌ای جلوه داده شود که خدای نکرده ماموریت‌ها و زحمات مجموعه نیروهای محترم و مسوول در برقراری امنیت و نظم زیر سوال برود.