یا در مورد ماهواره به حدی برسد که نیاز به دیش نباشد، آن وقت باید چه فکری کنیم؟‌ مسدود کردن، راه درستی نیست در عین اینکه مراقبت و حساسیت هم باید باشد، مثل این است که والدین فرزند خود را در خانه محبوس کرده و درب خانه را ببندد و بگوید از خانه نباید بیرون بروی! در این صورت همه معادلات فکری و روحی فرزند به هم می‌خورد و آن روزی هم که شما درب خانه را باز کرده و بخواهید بیرون برود به درد اجتماع نمی‌خورد. استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: باید باورمان شود مسدود‌سازی راه صحیحی نیست هرچند حساسیت و مراقبت هم باید باشد. نمی‌گویم کلا فیلترینگ کنید؛ ولی دنبال راهکار باشید تا مثلا در اینستاگرام به‌طور کلی مانع پخش فیلم‌های مستهجن شوید و لو اینکه آنها ممکن است راه قوی‌تری را طی کنند، ولی ما باید همراه آنها جلو برویم.