به گزارش «دنیای اقتصاد» جمشید تقی‌زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: براساس این قرارداد اعتبار بیمه تکمیلی بازنشستگان به ۱۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و سقف تعهدات انواع خدمات نسبت به سال گذشته به‌طور متوسط ۱۷ درصد افزایش می‌یابد.وی افزود: سهم آورده صندوق بازنشستگی نسبت به سهم بازنشستگان با افزایش به ۳۰ هزار تومان برای هر نفر تعیین شد.به گفته تقی‌زاده براساس قرارداد جدید، با توجه به فراوانی مراجعات بازنشستگان به بخش‌های پاراکلینیکی، ۱۵۰ میلیارد تومان به‌صورت شناور در این بخش هزینه خواهد شد.وی ادامه داد: به منظور حمایت از ۳۴ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج علاوه بر سقف تعهدات قرارداد، برای دارو و سایر خدمات بیش از سقف پرداخت می‌شود.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه گفت: برای بیماران دارای ضعف مالی نیز تمهیداتی برای پوشش هزینه‌ها در نظر گرفته شده است.وی با اشاره به اینکه برای کاهش مراجعات حضوری تمامی فرآیندهای بیمه تکمیلی درمان به‌صورت الکترونیکی است، گفت: فاز اول این طرح حذف تدریجی صدور حواله و معرفی‌نامه است.وی همچنین تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را بخشی از این طرح دانست.