دادستان تهران با اشاره به احضار یکی از سلبریتی‌ها به‌دلیل تبلیغ یک آمپول گفت: اخیرا خانمی در فضای مجازی اقدام به تبلیغ یک آمپول کرده بود؛ در‌حالی‌که کسی حق ندارد در کاری که به او مربوط نیست دخالت کند. وی با اشاره به سیاست دادستانی در برخورد با اخبار بدون مبنا اظهار کرد: مقامات مسوول و افراد، اگر مطالب بدون مبنا بگویند، حتما از آنها دلیل می‌خواهیم؛ چراکه زیر سوال بردن برخی مسائل، مردم را دچار تردید کرده و جو بی‌اعتمادی و ناامیدی نسبت به مسوولان نظام را ترویج می‌دهد.