به گزارش «ایسنا» سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص عملکرد پنج‌ماهه هدفمندی یارانه‌ها و آسیب‌شناسی آیین‌نامه اجرایی آن، اعلام کرد: اولا، این سازمان ملزم به رعایت موازین قانونی در کلیه امور از جمله وصول و پرداخت منابع پیش‌بینی شده در مقررات مربوط به یارانه‌ها بوده و در این خصوص احکام پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری ملاک پرداخت‌های مختلف در حوزه یارانه‌ها بوده و خواهد بود.

ثانیا، براساس قانون و آیین‌نامه اجرایی ذی‌ربط میزان منابع پیش بینی شده در کل سال ۱۳۹۷ معادل ۹۸۸,۳۴۰ میلیارد ریال و در شش ماه اول میزان وصولی معادل ۳۸۲,۷۸۲ میلیارد ریال و پرداخت‌های انجام شده بابت واریزی به حساب‌های شرکت‌های مرتبط با منابع وصولی (براساس قانون) معادل ۱۲۴.۱۰۶ میلیارد ریال و جمع کل پرداخت‌های مربوط به یارانه نقدی و غیر نقدی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بهداشت و سلامت، یارانه نان و خرید تضمینی گندم و حمایت از تولید جمعا معادل ۲۵۸.۰۸۵ میلیارد ریال است.

بنا به مراتب ملاحظه خواهید کرد این سازمان وفق تکالیف قانونی و با رعایت الزامات و مقررات ذی‌ربط و در سقف منابع در اختیار خود اقدام کرده و هیچ‌گونه انحرافی نداشته است. ضمنا سقف پرداخت‌ها برای کل سال به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده و با عنایت به ماهیت و طبع منابع درآمدی بررسی و استنتاج در ۵ ماه اول سال هیچ‌گونه محمل قانونی ندارد.