وی افزود: قرار شده است پلیس ظرف یک هفته آینده گزارش را تکمیل کند، از آنجا که دادگاه حکم به ضبط کلیه اموال ناشی از جرم وحید مظلومین داده است، ولی در زمانی که پرونده به دادگاه رفت برخی از این اقدامات ناقص مانده بود که این کارها ظرف یک ماه گذشته به سرعت انجام شد و هفته قبل نیز متهمی را از کیش به تهران منتقل کردند. دادستان تهران خاطرنشان کرد: در مجموع پیشرفت خوبی صورت گرفته و امیدوارم ظرف یک هفته و ۱۰ روز آینده گزارش نهایی پرونده مظلومین ارائه شود. دادستان تهران گفت: در پرونده پتروشیمی‌ها تا امروز ۱۹ نفر دستگیر شدند که مربوط به پت‌ها بود که موجب گرانی مواد پلاستیکی در بازار شده بود که از میان دستگیرشدگان سه نفر از بخش دولتی و مابقی از بخش آزاد هستند.

جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه در پرونده کاغذ، شش متهم دستگیر شدند، در رابطه با اقدامات مجرمانه این افراد بیان کرد: دسته اول کسانی هستند که ارز‌هایی را که گرفته بودند در بازار آزاد فروخته‌اند یا کاغذ‌هایی را که با ارز دولتی وارد کرده بودند با فاکتور‌های صوری به قیمت آزاد فروخته بودند و در هر دو مورد کالا با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده نرسیده بود. وی ادامه داد: در پرونده خودرو، پلیس فتا گزارش بسیار جامعی درباره تخلفات مرتبط با سایت ثبت‌سفارش ارائه کرد که به موجب این گزارش ۴۶ هزار ثبت‌سفارش در ۲ دوره محدودیت و ممنوعیت رخ داده که از مجموع این ۴۶ هزار ثبت‌سفارش، در مورد حدود ۹‌هزار اتومبیل تخلف صورت گرفته است، قبلا گزارش ما در مورد ۶۵۰۰ دستگاه بود و نسبت به گزارش قبلی وزارت اطلاعات و وزارت صمت افزایش پیدا کرده است.

دادستان تهران تصریح کرد: طی هفته اخیر دو نفر دیگر از متهمان در این رابطه دستگیر شدند و این پرونده به پایان تحقیقات نزدیک می‌شود.