به گزارش «ایسنا» وی ادامه داد: انتظارات از دولت جدی است. اصلاح طلبان اجازه نخواهند داد نیروهای خارجی و استعمارگران که نوع دیگری از استعمار را با تحریم ایفا می‌کنند، موفق شوند. خرازی با اشاره به نقش وزیر امور خارجه در بازی روابط بین‌الملل گفت: استمرار سیاست داخلی به سیاست خارجه منتهی می‌شود. اگر پشتوانه وزیر خارجه، مردم باشد می‌تواند در عرصه‌های بین‌المللی موفق باشد. وی گفت: دکتر فاطمی ۱۱ ماه وزارت کرد و نامش باقی ماند؛ نام ظریف هم باقی می‌ماند. همچنین به گزارش «ایرنا» وی ادامه داد: مشکلات و گرفتاری‌های مردم، گرانی ها، نابسامانی و تحریم ظالمانه استعمار و استکبار جهانی و بی تدبیری‌ها در مدیریت همه واقعیت‌های امروز جامعه ما هستند و عدم امنیت برخی کنشگران سیاسی سلسله اندام جریان‌های سیاسی کشور را لرزانده است.

خرازی تصریح کرد: ما انتظارات زیادی از دولت و مسوولان داریم، اما هرگز حاضر نیستیم روی دیوار کسانی که بدبختی و گرفتاری هشت ساله دوران جمود کشور را ایجاد کردند، امضا کنیم. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، دبیرکل حزب ندای ایرانیان با تاکید بر اینکه ما پوستر چسبان دولت‌ها نیستیم، گفت: ما دارای اندیشه سیاسی و مطالبه سیاسی هستیم. به گزارش مهر خرازی اظهار کرد: نقدهای جدی به عملکرد دولت وجود دارد و این در کنار بی‌تدبیری‌های مدیریتی و تحریم‌های خارجی از واقعیت‌های امروز جامعه ماست.

وحدت ملی و انتخابات آزاد

غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران نیز در پنل تخصصی کنگره حزب ندای ایرانیان با اشاره به اینکه باید در تعریف منافع ملی به اجماع رسید، گفت: انتخابات آزاد که در آن تمامی اقوام و سلایق مختلف مشارکت فعالانه داشته باشند تنها راه رسیدن به وحدت و دیدگاه ملی مشترک است. به گزارش «ایرنا» وی افزود: نباید فقط حاکمیت بگوید انتخابات آزاد است. از همه زبان‌ها و حیطه‌های جغرافیایی کسانی باید بیایند و در یک بحث کارشناسی شرکت و نهایتا با رای آزاد و بدون فشار انتخاب شوند. کرباسچی ادامه داد: نباید فقط حاکمیت بگوید انتخابات آزاد است؛ بلکه باید در همه زبان‌ها و حیطه‌های جغرافیایی کسانی بیایند و در یک بحث کارشناسی شرکت و نهایتا با رایی آزاد بدون فشار انتخاب شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد: ما نه قصد عبور از دولت را داریم و نه خواهیم داشت و کماکان پای این دولت ایستاده‌ایم و اگر احزاب اصلاح طلب حرفی می‌زنند، نقدی به دولت وارد می‌سازند، قطعا برای پیشرفت و صلاح این دولت است.