وی با اشاره به بخشنامه‌ای در سازمان اوقاف توضیح داد: کمتر از یک ماه پیش سازمان اوقاف بخشنامه‌ای کرد که دیگر امامزاده‌ها افزایش پیدا نمی‌کند؛ ولی متاسفانه تعداد امامزاده‌ها همین‌طور در حال اضافه شدن است؛ بنابراین از سازمان اوقاف می‌خواهم  به این موضوع رسیدگی کند. این نماینده مردم در مجلس با اشاره به بررسی این موضوع در مجلس نهم تشریح کرد: آماری که در ابتدای انقلاب از تعداد امامزاده‌ها وجود داشت با آماری که پس از ۳۷ سال گرفته شد، نشان می‌داد که این تعداد حدودا ۱۰ برابر شده است. وی با بیان اینکه «در همین فاصله مجلس نهم تا مجلس دهم چندهزارتایی به آمار امامزاده‌ها اضافه شد» گفت: سوالی که مردم می‌پرسند این است که این داستان کی تمام می‌شود؟ یعنی چه که تعداد آنها رو به تزاید است و چرا مرتبا افزایش پیدا می‌کند؟

جعفرزاده ایمن‌آبادی افزود: نباید بعد از ۱۴۰۰ سال از تاریخی به بعد کشف امامزاده داشته باشیم. کشف امامزاده‌ها باید یک جا تمام شود؛ برخی از اینها اصلا هیچ شجره‌نامه‌ای ندارند و در برخی روستاها داستان‌سازی می‌شود؛ بنابراین سازمان اوقاف باید جلوی آن را بگیرد و با  برخی اظهارات مسوولان که موجب وهن دین است، به شدت برخورد کند.