رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در پاسخ به سوالی درباره افزایش یارانه در بودجه سال ۹۸ تاکید کرد: ما در حال‌ حاضر به حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه می‌دهیم. افزایش یارانه در شرایط سخت تحریم موجب نمی‌شود چیزی به کسی برسد. روش دولت یازدهم و دوازدهم افزایش یارانه افراد تحت پوشش کمیته‌ امداد و بهزیستی است. این شیوه بهتر جواب می‌دهد تا رقم کمی را به همه ملت بدهیم.  واعظی همچنین در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی‌بر اینکه آب و برق در بودجه ۹۸ رایگان می‌شود، گفت: بودجه ۹۸ توانایی اینکه رقم بزرگی به این صورت از آن کم شود را ندارد. او درباره آخرین تصمیم دولت درباره دو نرخی شدن بنزین، گفت‌: آن چه ما به دنبال آن هستیم این است که همه کسانی که خودرو دارند، کارت سوخت داشته باشند. هدف اصلی ما جلوگیری از قاچاق سوخت است؛ زیرا بنزین در ایران لیتری هزار تومان و در برخی از کشورهای همسایه بین ۸ تا ۱۰ هزار تومان است.