این کشورها به ما گفتند که اگر ایران این لوایح را تصویب نکند و همچنان جزو دول غیر همکار FATF قرار گیرد، دیگر ما نمی‌توانیم با ایران رابطه تجاری، مالی و اقتصادی داشته باشیم؛ یعنی یک بحران اقتصادی بسیار شدید برای ایران و به‌دنبال آن بحران اجتماعی که غیر قابل پیش‌بینی است.  صدر در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد: خیلی نکته ساده‌ای است که اگر برجام نبود چه مشکلاتی برای کشور به‌وجود می‌آمد، شاید هم با حفظ برجام منافع این گروه‌ها به خطر می‌افتد یا اینکه شاید برخی از نفوذی‌ها در این بخش‌ها هم نفوذ کرده و آنها را به سمتی می‌برند که در قالب شعار انقلابی و ضدامپریالیسمی، منافع آمریکا تامین می‌شود.

توکلی: باید FATF را بپذیریم

در خبری دیگر به گزارش ایرنا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عدم الحاق به FATF، هزینه‌های کشور را زیاد می‌کند؛ بنابراین باید با افزودن چند شرط آن را بپذیریم. احمد توکلی روز گذشته در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد افزود: سازمان‌های جهانی به‌وسیله قدرت‌های بزرگ تاسیس شده و به‌گونه‌ای کار می‌کنند که سهم و قدرت آنها همیشه محفوظ باشد. با وجود این نمی‌شود جدای از دیگر کشورها زندگی کرد. اگر به FATF ملحق نشویم ضربه‌های بیشتری به کشور وارد می‌شود و با چند تهدید و تلفن آمریکا به شرکت‌های خارجی، آنها را از ادامه کار با ایران منع می‌کنند. توکلی به موضوع شفافیت مالی در کشور نیز اشاره و بیان کرد: شفافیت مانع فساد است.