به گزارش «ایسنا» «علی موسی‌خانی» اظهار کرد: سال گذشته از سطح ۵۷ هزار هکتار کلزا در استان، بیش از ۱۱۲ هزار تن محصول برداشت شد.وی در ادامه گفت: با وجود ارائه توصیه‌های لازم درخصوص مصرف بذر کلزا، اما در برخی مزارع شاهد تراکم بسیار زیاد بوته‌ها هستیم.رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان افزود: این تراکم زیاد باعث می‌شود که ریشه گیاه نتواند به عمق لازم برای دسترسی به آب و مواد غذایی برسد و رشد گیاه بسیار ضعیف باشد. موسی‌خانی از کشاورزانی که مزارع کلزا آنها دارای تراکم زیادی است، خواست یا به‌صورت دستی یا ماشینی تراکم بوته‌ها را کم کنند.وی خاطرنشان کرد: میزان تراکم مناسب برای کلزا در هر مترمربع بین ۵۰ تا ۶۰ بوته است اما در برخی مزارع شاهد ۱۰۰ تا ۲۰۰ بوته هستیم.استان گلستان در تولید دانه روغنی کلزا در دو سال گذشته رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.